Проект: Подкрепа за малки предприятия с оборот над​ 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

ПроектАдминистративен договор за БФП  № BG16RFOP002-2.0891794-С01  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура  BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: АДАМО ЕООД

Обща стойност: 50 000,00 лв, от които 50 000,00 лв.  европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране Н/П.
 
Начало: 15.10.2021г.
Край: 15.01.2022г.