Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Проект: BG16RFOP002-2.073-13013-C01 – Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места
Бенефициент: АДАМО ЕООД
Обща стойност: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 09.09.2020 г.
Край: 09.12.2020 г.